- नागपुर समाचार, मनपा

गुरुवारी ११ प्रतिष्ठानांवर उपद्रव शोध पथकाची कारवाई

नागपूर समाचार : नागपूर महानगरपालिकेच्या उपद्रव शोध पथकाने गुरुवारी (ता. २५ मार्च) रोजी ११ दूकाने प्रतिष्ठानांनवर कारवाई करुन रु. ९५,००० चा दंड वसूल केला. यामध्ये जनता हॉटेल मेहाडिया चौक धंतोली यांनी कोव्हिड -१९ च्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबददल हॉटेल दि. २१ मार्च रोजी सील करण्यात आले होते व आज त्यांचेकडून रु २० हजार रुपये दंड वसूल केल्यानंतर सील काढण्यात आले.

तसेच जीनियस हॉस्पीटल मल्टीस्पेशालिटी नरेंद्रनगर यांचेकडील जैविक कचरा सामान्य कच-यासोबत आढळल्याने त्यांचेवर ३० हजार रुपयाचा दंड करण्यात आला. पथकानी ७१ प्रतिष्ठाने व मंगल कार्यालयांची तपासणी केली. मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांच्या निर्देशानुसार उपद्रव शोध पथक प्रमुख वीरसेन तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झोन शोध पथकांद्वारे ही कामगिरी पार पाडण्यात आली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *