- Breaking News, नागपुर समाचार, मनपा

नागपुर समाचार : सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता पसरविणा-या 58 प्रकरणांची नोंद; उपद्रव शोध पथकाची धडक कारवाई

नागपूर समाचार : नागपूर महानगरपालिकेच्या उपद्रव शोध पथकाने सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करणाऱ्यांवर, कचरा फेकणाऱ्यांवर, थुंकणाऱ्यांवर, ५० मायक्रॉन पेक्षा कमी प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाईची सुरुवात केली आहे. मंगळवारी (ता. 09) रोजी उपद्रव शोध पथकाने 58 प्रकरणांची नोंद करून 26 हजार 600 रुपयाचा दंड वसूल केला.

शहराला स्वच्छ ठेवण्यासाठी रस्त्यावर, फुटपाथवर कचरा टाकणारे, थुंकणारे, घाण करणारे, लघुशंका करणारे, प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्या नागरिकांवर तसेच दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई सुरु आहे. हाथगाडया, स्टॉल्स, पानठेले, फेरीवाले, छोटे भाजी विक्रेते यांनी लगतच्या परिसरात अस्वच्छता (रु. ४००/- दंड) या अंतर्गत 16 प्रकरणांची नोंद करून 6 हजार 400 रुपयांचा दंड वसुल करण्यात आला. व्यक्तीने रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा टाकणे या अंतर्गत 4 प्रकरणांची नोंद करून 400 रुपयांचा दंड वसुल करण्यात आला. दुकानदाराने रस्ता, फुटपाथ, मोकळी जागा अशा ठिकाणी कचरा टाकणे या अंतर्गत 04 प्रकरणांची नोंद करून 1 हजार 600 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.

वाहतुकीचा रस्ता मंडप, कमान, स्टेज इत्यादी रचना करुन अथवा वैयक्तिक कामाकरीता बंद करणे या अंतर्गत 06 प्रकरणांची नोंद करून 7 हजार रुपयांचा दंड वसुल करण्यात आला.

उपरोक्त यादीत न आढळणारे इतर उपद्रव (व्यक्ती) असल्यास 21 प्रकरणांची नोंद करून 4 हजार 200 रुपये दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. उपरोक्त यादीत न आढळणारे इतर उपद्रव (संस्था) असल्यास 07 प्रकरणांची नोंद करून 7 हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला.

प्रतिबंधात्मक प्लास्टिक पिशवी बाळगणाऱ्या 02 प्रकरणांची नोंद

मनपाच्या उपद्रव शोध पथकाद्वारे मंगळवारी (ता. 09) रोजी प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्या गांधीबाग झोन अंतर्गत साई स्वीट्स महाल मार्केट यांच्याकडून 5 हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. याशिवाय लक्ष्मीनगर झोन अंतर्गत बालाजी पॅराडाईस एनएमसी उद्यान जवळ टेलिकाम नगर रस्त्याच्या कडेला सी ऍन्ड डी कचरा टाकणेबाबत यांच्याकडून 5 हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला.

हनुमाननगर झोन अंतर्गत लक्ष्मीनारायण पॅलेस रेशिमबाग चौक ,धंतोली झोन अंतर्गत क्रिझील गेलेक्सी श्रीनगर मनिष नगर, नेहरुनगर झोन अंतर्गत बालाजी एन्केल्वह शक्ती नगर आणि मंगळवारी झोन अंतर्गत तुलसीदास खुशलानी जिंजर मॉलच्या मागे रस्त्यालगत बांधकामाचा कचरा टाकण्याबाबत या चार प्रतिष्ठानांकडुन एकुण 40 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. सतरंजीपुरा झोन अंतर्गत गुरुगोविंद सिंह देवधर मोहोल्ला ईतवारी परवानगी न घेता बॅनर आणि होर्डिग लावल्यास यांच्याकडून 10 हजार रुपयाचा दंड वसुल करण्यात आला. असे एकूण 07 प्रकरणांची नोंद करून 60 हजार रुपयांचा दंड वसुल करण्यात आला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *