- मनपा

झोन निहाय खड्डे दुरुस्तीच्या कामाला वेग

नागपूर, ता. १६ :  नागपूर महानगरपालिका तर्फे शहरातील सर्व झोनमध्ये खड्डे बुजविण्याचे काम मोठया प्रमाणात हाती घेण्यात आले आहे. मनपाचे हॉट मिक्स विभागाचे यंत्रणेतर्फे खड्डे बुजविण्याचे कार्य प्रगती पथावर सुरु आहे.

            महापौर दयाशंकर तिवारी आणि मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागा अंतर्गत कार्यरत हॉट मिक्स प्लांटच्या अभियंता यांना युध्दपातळीवर खड्डे दुरुस्त करुन नागरिकांना दिलासा देण्याचे निर्देश दिले होते. मनपा तर्फे झोन निहाय  खड्डे दुरुस्तीच्या कामाची जबाबदारी संबंधीत झोनच्या उप अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांना देण्यात आली आहे.

            हॉट मिक्स प्लाँट विभागाच्या वतीने झोन क्र. १ ते १० अंतर्गत १२ मिटर व त्यापेक्षा जास्त रुंद रस्त्यावरील खड्डयांची समिक्षा झोनचे संबंधीत अभियंता यांचेकडून करण्यात आल्याप्रमाणे दुरुस्ती कामास सुरुवात केली. गत दोन दिवसात खालीलप्रमाणे खड्डे दुरुस्तीची कामे करण्यात आली.  १) पन्नासे ले-आऊट – इंद्रप्रस्थ नगर येथील रस्त्यावरील पॅचेस  २) व्हिसीए स्टेडीयम, सिव्हील लाईन्स, जपानी गार्डन ते राजभवन   ३) त्रिमुर्तीनगर, मंगलमुर्ती चौक  ४) मानस चौक, लोहापुल येथील खड्डे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *