- नागपुर समाचार, विदर्भ

नागपुर समाचार : चांगला पाऊस झाल्यानंतर थोडी उघडीप मिळाल्याबरोबर शेतीच्या कामांची लगबग सुरू झाली. शहरानजीक असलेल्या शेतात पेरण्यांना सुरवात झाली आहे

नागपुर समाचार : चांगला पाऊस झाल्यानंतर थोडी उघडीप मिळाल्याबरोबर शेतीच्या कामांची लगबग सुरू झाली. शहरानजीक असलेल्या शेतात पेरण्यांना सुरवात झाली आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *